artwork portrait picture

Advocaat

Roy Niewijk

Roy houdt zich bezig met het financieel regelgevingsrecht in algemene zin en heeft een specifieke focus op anti-witwasregelgeving, economische sancties en compliance. Hij adviseert diverse financiële instellingen, waaronder banken, betaalinstellingen en vermogensbeheerders, op het gebied van Nederlandse en Europese financiële toezichtwetgeving. Roy heeft daarnaast ervaring in het uitvoeren van onderzoeken bij financiële instellingen. Hij hanteert in zijn werkzaamheden altijd een pragmatische aanpak. Voor zijn overstap naar Eurius was Roy werkzaam bij HVG Law.

Voorbeelden van zijn juridisch werk zijn:

  • het adviseren van een accountantsorganisatie bij het uitvoeren van een audit, specifiek ten aanzien van anti-witwasregelgeving en economische sancties
  • het adviseren van een internationale bank wat betreft de implementatie van de Wwft
  • het adviseren van een pensioenuitvoerder inzake compliance vraagstukken
  • het adviseren over de uitvoering van internal audits conform de Wtt en Btt.

Roy is daarnaast op secondment geweest bij De Nederlandsche Bank, waar hij betrokken is geweest bij onderzoeken naar instellingen wegens mogelijke overtredingen van de Wwft en Wft.

Roy is gekwalificeerd in Nederland.

Roy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied financieel recht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied. Roy is lid van de Vereniging voor Financieel Recht.

roy.niewijk@eurius.com
t +31 20 82 08 082
m +31 6 27 16 38 86