artwork

Diensten

Advisering, onderzoeken en procedures

Eurius adviseert en procedeert op het gebied van toezichtrecht in de financiële sector. Onze diensten richten zich op financieel toezicht, AML/CFT regelgeving, economische sancties en gegevensbescherming. Europees recht vormt de kern van deze regelgeving.

Onze cliënten zijn gevestigde financiële instellingen en nieuwkomers op de markt in de Europese Unie, zoals banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, betaalinstellingen, elektronisch geld instellingen, cryptodienstverleners, beleggingsfondsen en trustkantoren. Wij staan ook bestuurders en commissarissen bij in hun contacten met de financiële toezichthouders.

Onze diensten hebben betrekking op de gehele levenscyclus van het bedrijf, van vergunningaanvragen en compliance vraagstukken, tot interne onderzoeken en handhaving door de toezichthouder.

We hebben uitgebreide proceservaring op het gebied van financiële toezichtregelgeving. Wij vertegenwoordigen onze cliënten in procedures voor de Nederlandse bestuursrechter en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.